Annual Music Fest at a glance

Ragini organized ten Annual Classical Music Conferences with noble presence of 2006 : Pt. Moharaj Bandyopadhyay (Harmonium Solo), Pt. Kanai Bhattacharya (Tabla duet with son Biplab Bhattacharya), Indraudh Bose (Violine), Subir Mukherjee (Santoor).

2007 : Smt. Nibedita Bandyopadhyay (Vocal), Sri Subhankar Banerjee (Tabla Solo), Sri Sandip Chatterjee (Santoor), Sandip Bhattacharya (Vocal), Paromita Maitra (Dance)

2008: Sudakhina Manna (Vocal), Mita Nag (Sitar), Sri Tushar Dutta (Vocal).

2009 : Sri Madhu Barman & Gopal Barman (Tabla -Srikhol), Pt. Alok Lahiri - Avishek Lahiri (Sarod duet), Smt. Purnima Chowdhury (Vocal), Sri Partha Bose (Sitar)- & Sri Parimal Chakraborty, Sri Samir Chatterjee & Sri Ujjal Bharati in tabla accompaniments.

2010 : Sri Debanjan Bhattacharjya (Sarod), Rosy Dutta (Vocal), Subhankar Hajarika (Sitar), Indrani Chowdhury (Vocal).

2011 : Milind Date (Flute), Dr. Tapasi Ghosh (Vocal), Mayur Mukut & Manoj Mukut Kedia (Sarod - Sitar duet), Pt. Sarathi Chatterjee (Vocal), Avishek Lahiri (Sarod) with Udai Majumder (Tabla).

2012 : Bishnupria Chakraborty (Vocal), Anurekha Ghosh (Kathak), Rimpa Shiv (Tabla Solo) & Anupama Bhagwat (Sitar) with Shiv Sankar Roy in tabla.

2013: Suvasree Bandyopadhyay(vocal),Sudip Chattapadhyay(flute),Rumneek Singh(vocal),Subrata Roy Chowdhury(sitar) and Subir Mukherjee(santoor)

2014: Sandip Sen(harmonium solo),Smt.Anjana Nath(vocal),Ranajit Sengupta(sarod),Kumari Anjana Dutta(vocal),Sushmita Ghosh(kathhak) and Pt.Ronu Majumder(flute)

2015: Kumari Ananya Dutta(vocal),Tarun Chakraborty(violin),Kasturi Bandyopadhyay(vocal),Indrajit Roy Chowdhury(sitar) and Paromananda Roy(vocal)

2016: Soma Bandyopadhyay(vocal), Ratan Bharati(Guitar), Rupak Bhattacharya(Tabla solo) & Kumar Mardur(Vocal)

Photo Gallery

Contact Us

Address:        Santipur Ragini, Kashyap Para, Santipur, Nadia, West Bengal
Mob:           +919434452399
Facebook:           www.facebook.com/www.santipurragini.co.in
E-mail:      santipurragini2005@gmail.com
                     subhasis.bando66@gmail.com